t.č.0948/428 630, 0908/993 289, 051/749 52 27, pala@eluma.sk

Aktuálna ponuka

18 m2 - východna strana 1. poschodie